Coronavirus!!!

Ook binnen onze praktijk zijn we constant bezig om na te gaan hoe we het beste om kunnen gaan met de huidige situatie rondom het coronavirus. De komende periode (t/m 6 april) is besloten om de groepstrainingen te laten vervallen. Daarnaast zullen onze collega’s nagaan welke patiënten binnen de risicogroepen vallen en daarmee in overleg gaan over het voortzetten dan wel annuleren van de behandelingen tot 6 april. Hetzelfde geldt voor de mensen waarbij we aan huis behandelen.

De praktijk doet waar mogelijk er alles aan om de hygiëne te waarborgen en zal nog meer gaan letten op het schoonmaken van behandelbanken en apparaten.

Verder is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels van het RIVM houdt en daar rekening mee houdt. Mensen die zich niet ziek voelen zijn gewoon welkom voor behandeling. Ook nieuwe patiënten nemen wij nog gewoon aan, aangezien we daarmee via de directe toegankelijkheid fysiotherapie de huisartsen ook ontlasten van de groep mensen met fysieke problemen, waardoor zij de aandacht kunnen houden bij de noodzakelijk patiëntengroep binnen hun sector.

Twijfelt u of u wel of juist niet zal komen voor behandeling, neem dan contact op met uw behandelend therapeut voor overleg. Zodat een goede afweging en daaruit voortkomend besluit genomen kan worden.

Als laatste de mededeling dat het ministerie van VWS geeft aan dat we als therapeuten mogen blijven werken op dit moment.

Categorieën: Nieuws