Katja Broers

Hallo,
Ik ben Katja Broers. Afgestudeerd in 2003 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen. De eerste paar jaren heb ik vooral ervaring opgedaan in Duitsland. Later heb ik in diverse particuliere praktijken gewerkt hier in Nederland.
Mijn passie ligt in het hands on behandelen en het geven van groepstherapie en oefentherapie. Heb veel ervaring met het geven van groepslessen.
De volgende belangrijkste opleidingen heb ik gedaan:
IAS sportfysiotherapie
Oedeemtherapie volgens Vodder
COPD opleiding van het NPI
Perifeer vaatlijden van het NPI, ik ben tevens lid van het claudicationetwerk.

In mijn vrije tijd zet ik me onder andere in voor Stichting Reeshof for Cancer. Wij doen als team mee aan de Roparun om geld op te halen voor terminale zorg van kankerpatienten. Iedere pinksteren is de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Mooi om een steentje bij te dragen voor de medemensen.